1- اساتيد و دانشجويان محترم جهت ورود به سيستم از نام كاربري و رمز عبور خود در سايت enroll استفاده نمايند. 2- كارشناسان محترم جهت ورود به سيستم از نام كاربري و رمز عبور خود در سيستم اتوماسيون آموزشي (پذيرش) استفاده نمايند.
دانشجويان محترم تنها در صورتي كه در پروفايل خود درس پايان نامه را اخذ كرده باشيد مي توانيد وارد سامانه شويد.
دانشجويان گرامي براي مشاهده نظرات اساتيد و گروه به آيتم ثبت پروپوزال قسمت نظرات اساتيد و گروه مراجعه نماييد.
02188830826